Logga in
Snabbsök drink:
framsidan
nyheter
artiklar
- - - - - - - - -
drinkar
sök drink
- - - - - - - - -
sångboken
baren
- - - - - - - - -
sms
länkar
medlemmar
- - - - - - - - -
faq
kontakt2003-02-05 17:53 - Ja till spritreklam i svenska tidningar
Konsumentombudsmannen väckte talan mot tidningen Gourmet för att de brutit mot alkoholreklamlagen. Dock avslogs KOs talan redan i tingsrätten, efter att tingsrätten inhämtat ett s.k. förhandsavgörande från EG-domstolen. KO överklagade emellertid domen till den högsta instansen, marknadsdomstolen, med hänvisning till att lagen om alkoholreklam är tydlig på den berörda punkten.

Förvisso skrev domstolen i sitt domskäl att Gourmet brutit mot alkoholreklamlagen eftersom de inte kan anses omfattas utav det undantag som gäller för viss fackpress (för restauranger, importörer etc.). Men man konstaterade att lagen bröt mot EG rätten när det gäller reglerna kring fri rörlighet för varor och tjänster.

En av de viktigaste grundstenarna i EU är tanken om en fri inre marknad. EG rätten hindrar därför länderna i EU att införa lagar och förordningar som hotar den fria rörligheten för varor och tjänster. I detta avseende har EG-rätten företräde för den nationella lagstiftningen. EG-domstolen ansåg i sitt förhandsavgörande att alkoholreklam hotar möjligheten för fri etablering och försäljning av varor och tjänster. Man menar att för att en produkt ska kunna säljas krävs det marknadsföring, om man inte får marknadsföra sin produkt hindras man att sälja sin vara/tjänst på den berörda marknaden.
Dock finns det möjlighet för undantag om det föreligger "trängande allmänintresse". Men för att undantaget ska kunna åberopas krävs det att förbudet är proportionellt mot den effekt som förbudet vill åstadkomma. För att undantaget träder ikraft är det alltså essentiellt att 1. förbudet har en faktiskt verkan, samt 2. att det inte är troligt att mindre restriktiva åtgärder kan ha samma effekt.
EG-domstolen menade att alkoholreklam har ett relevant allmänintresse, det vill säga att få ned alkoholkonsumtionen, men menade att det är den nationella domstolens sak att avgöra om förbudet är proportionellt.

Förvisso ansåg MD att alkoholreklamen har en faktisk, men liten, effekt. Man ansåg således att den långtgående restriktionen inte var proportionell mot den effekt som ett förbud mot alkoholreklam ger. Detta motiverades med att dels, innehar lagstiftaren mer effektiva instrument för att få ned alkoholkonsumtionen, t.ex. begränsade öppettider, åldersgränser, monopolet etc. Dels menade man att det redan finns många media som rapporterar om diverse alkoholhaltiga drycker. Sammanfattningsvis konstaterade man alltså att det finns bättre instrument för att sänka alkoholkonsumtionen än att förbjuda alkoholreklam, och att alkoholreklamens effekt inte kan anses skilja sig markant från liknande redaktionellt innehåll. Därför ansåg man att förbudet mot alkoholreklam strider mot EG-rätten.

Vidare kan det nämnas att man i flera undersökningar funnit att alkoholreklam främst resulterar i att individer byter varumärke och att konsumtionen endast påverkas marginellt. Med detta i åtanke skulle man kunna hävda att ett förbud mot alkoholreklam snedvrider den fria konkurrensen på marknaden.

Om du vill läsa domstolens avgörande i sin helhet, finner du det här >>>


Senaste nytt
2007-05-29 10:05 - SMS tjänster

SMS Tjänsterna har tyvärr krånglat i samband med flytt av hemsidan till nya servrar, men fungerar åter som dem skall nu!
» Läs Mer

 
2005-04-13 23:05 - Ny funktion

Nu går det att skriva ut drinkar på www.fyllo.net! Klicka bara på skrivaren för att skriva ut drinken!
» Läs Mer

 
2005-04-06 14:34 - SM i drinkblandning 05 avgjort

Grattis säger vi till Oscar Hernandez!
» Läs Mer

 
2005-03-29 14:31 - Årets Bartender 2005

Sveriges Bartenders Gille arrangerar 3:e april, den årliga SM-finalen på Grand Hôtel, Vinterträdgården Stockholm.
» Läs Mer

 
2004-08-01 14:25 - Nytt forum

Vi har lagt upp ett nytt forum. Diskutera dina drinkrecept, alkoholpolitik eller dela med dig av dina bästa fyllehistorier.
» Läs Mer

 
2004-04-08 23:20 - Tjeckier är världens bästa öldrickare

Tjeckerna dricker mer öl per capita än någon annan nationalitet.
» Läs Mer

 
2003-02-05 17:53 - Ja till spritreklam i svenska tidningar

Det blev ett ja till spritreklam i svenska tidningar. Marknadsdomstolen fattade beslutet i en prejudicerande dom i dag som innebär att det är fritt fram för media att publicera alkoholrelaterad reklam.
» Läs Mer

 
2002-08-16 01:32 - T-shirts

Äntligen är den här! Den efterlängtade fyllotshirten. Dessutom har vi naturligtvis också ordnat ölöppnare á la fyllo.net.
» Läs Mer

 
2002-08-16 00:59 - Världens äldsta whisky kan bli din..

Efter 64 års lagring släpps ny världens äldsta och dyraste whisky, Glenfiddich Rare Collection 1937.
» Läs Mer

 
2002-04-27 10:58 - Ungerskt Merlot

När våren äntligen är här åker grillen fram. Fyllo.net kan rekommendera ett trevligt Merlot till den grillade steken.
» Läs Mer

 
2002-04-26 00:29 - Granqvists vinagentur lanserar Arn-viner
 
2002-04-24 22:17 - Fyllo.net i din mobil
 
2002-04-23 22:17 - Fylloprodukter
 
2002-01-25 11:42 - Dricker du för att glömma?
 
2002-01-22 17:28 - Ryssarna tar med sig egen vodka
 
2002-01-21 17:43 - Lottovinnare söp ihjäl sig
 
2002-01-11 01:36 - Staten snålar med spriten
 
2002-01-09 01:50 - Kungen är död
 
2001-12-23 23:33 - NBC sänder spritreklam
 
2001-12-22 23:20 - I väntan på tolvslaget
 
2001-12-21 22:56 - Det danska systemet
 
2001-12-20 22:28 - Gammal snaps blir som ny
 
2001-12-19 22:15 - Hyra plats för vinlagringen?
 
2001-12-18 22:50 - Välgörenhetsvin från Moseldalen
 
2001-12-18 22:45 - Rekordhögt pris för rar Riesling
 
Dagar till studiemedel och löning:
5

Antal drinkar:
1339

Lästips:

Slumpvalda drinkar:

Like a Virgin
Lallah Rookh
Lord Rodney
Calvadossmash
Frozen Margarita

De fem nyaste drinkarna:

Törstsläckare
Passoã Passion
Blå Ängeln
Snow White
Salty SwedeCopyright ©