Logga in
Snabbsök drink:
framsidan
nyheter
artiklar
- - - - - - - - -
drinkar
sök drink
- - - - - - - - -
sångboken
baren
- - - - - - - - -
sms
länkar
medlemmar
- - - - - - - - -
faq
kontaktDrick visans skål

Vi har försökt att samla ihop de sånger som sjungs runt om i Sverige till snapsen, vinet eller vad det nu månne vara.
Vi gör inte anspråk på att inneha en fullständig samling. Inte heller har vi några illusioner om att vi lyckats kategorisera låtarna rätt. Och att försöka återge varje version av varje snapsvisa har vi inte heller funnit realistiskt.
Anmärkningarna är säkert många både på kategori och version. Dessa kommentarer samt förslag på ytterligare snapsvisor skickas till info@fyllo.net.

Dock finns där några regler i all godtycklighet.
Eftersom världen kretsar runt Lund är det den Lundensiska versionen som har företräde. Om interna stridigheter om versioner sker inom Lund är det naturligtvis den version som sjungs på M-sektionen, LTH, som har förtur.

Det finns en hel del visor som förmodligen bör klassas som studentikosa. Men när det föreligger tveksamhet har vi valt att inte kategorisera dem som studentikost för att undvika inflation i begreppet. Om någon vet bättre angående kategoriseringen av en visa, är det fritt att maila ovanstående adress och, tillsammans med en motivering, påtala detta för oss på fyllo.
Kategorier


Allmängiltiga visor
Inledande visor
Till ölet
Vinvisor
Till snapsen
Punschvisor
Studentikosa visor
Helan & Halvan
Avslutande visor
Övriga sittningsvisor
Landskaps & stadsvisor
Till sillen
Klassiska visor
(gymnasie)studentvisor
Politiskt färgade visor
Dagar till studiemedel och löning:
1

Antal drinkar:
1339

Lästips:

Slumpvalda drinkar:

Jamaica Glow
Horses Neck
Tiger's Milk
Nille
Linstead Cocktail

De fem nyaste drinkarna:

Törstsläckare
Passoã Passion
Blå Ängeln
Snow White
Salty SwedeCopyright ©